Ifølge den tyske filosof og systemkritiker, Jürgen Habermas består vores eksistens i samfundet af en livsverden og en systemverden. I systemverden er alle problemer styringsproblemer, som bliver løst med regler, love og kontrol. Her er materiel produktion, penge og magt de afgørende medier. Der satses på målrationelle og strategiske resultater, der mest effektivt kan indfri et givent mål.

Livsverdenen er kulturens verden. Den er forståelsesorienteret og styret af samtalen, de sociale sammenhænge og personligheden. Livsverden giver mening, solidaritet og personlig identitet.

Habermas ser det som et krisetegn, når systemverdenen undertrykker livsverdenen og griber ind på de områder i livet, som virker direkte ødelæggende. Det giver sig udslag i normopløsning, meningstab, stress og psykisk sårbarhed, som i de seneste år har efterladt diagnoser og massiv medicinering.

De bevægelser og alternative løsninger, der i øjeblikket vokser og gror med saft og kraft i samfundet ser jeg som et oprør imod en systemverden, der standardiserer og dehumaniserer mennesket hen imod indre hjemløshed og hjælpeløshed – en tilstand, hvor mennesket ikke tilskrives værdi “i sig selv – som sig selv.”

Hvis ikke man ønsker at hoppe på den vogn – må man bygge sin egen.

Gavle og tagforskalling

Tagforskalling og tagplade, som kaldes Hontonit. Det anvendes normalt til undertag ved tegltag, men her er det brugt som undertag for tagpap.

Tagpap monteret på det lave tag

Tagforskalling på hemsen

Tagpap på hemsen

Finito

Fortsættelse følger….