Når noget er for godt til at være sandt – og det var det – den der med, at jeg i opslag 17 med let hjerte og fornyet håb og glad på vegne af os alle sammen kunne oplyse, at BR 18 § 30 stk. 2 var blevet ophævet og 6 ugers reglen for placering af skurvogne, containere og andre flytbare konstruktioner på privat grund dermed var blevet afskaffet. Den var blevet ophævet, men blot flyttet til en anden placering, nemlig til § 6d. Nedtur!! Paragraffen, 6d, omhandler dog IKKE, som tidligere, Tiny Houses på hjul og andre konstruktioner, der er omfattet af campingreglementet. Dette står at læse i § 5 stk. 7.

Campingreglementet blev ændret den 30/3 2019. Ændringen har medført, at det nu er blevet tilladt at placere uregistrerede campingvogne og lignende bevægelige konstruktioner på campingpladserne i DK. Det betyder desuden, at man på disse pladser kan have folkeregistrerings adresse efter CPR lovens § 9.

I får lige en kort opdatering af min afhøring hos politiet i torsdags. (læs evt. del 17 for yderligere info)

Jeg skulle mødes med min advokat ½ time inden afhøringen. Kun banket af få i en retssal undrede han sig over, at Skive kommune fastholdt anmeldelsen i betragtning af, at både jeg og vognen var flyttet ad helvede til langt væk – og gav udtryk for, at Skive kommune vist har set sig meget, meget sure på os….sandsynligvis fordi vi ikke har bukket og skrabet med ja og amen – baglæns ud af svingdøren. Normal praksis for de fleste kommuner er, at frafalde sigtelsen – i hvert fald på den del, der er efterkommet – omend med forsinkelse.

Så jeg blev, efter straffeloven, sigtet for – ikke at have efterkommet påbuddet i tide om flytning af vognen, og desuden sigtet for, at jeg ikke har fjernet et skur på 17 m2 på min grund, som blev opført efter BR 15 i det tidlige forår 2019. Ifølge BR 15 skal der ikke søges om byggetilladelse, såfremt bebyggelsen ikke overstiger 35m2. Her mener Skive kommune noget andet. Min opfattelse er, at kommunen nu går efter kvinden og ikke efter sagen. Dagbøder figurerer også som en potentiel del af strafudmålingen. Soap Comedy.

Vi har 98 kommuner i landet – og 98 forskellige fortolkninger af lovgivningerne. Ordenshåndhævelse eller ordenshåndsrækning… anser jeg for at være en afgørende faktor for udfaldet.

I får ingen billeder i dag. Føler ikke rigtig, at det matcher konteksten.

Fortsættelse følger….

med billeder igen næste gang