Brev til borgmesteren i Lolland kommune

Mit seneste indlæg blev opslået den 16. oktober – og undskyld kære læsere at jeg har været så længe om en opdatering, men situationen og den fastlåste tilstand efter opsigelsen på Fejø campingplads tog på et tidspunkt min inspiration og skrivelyst – for slet ikke at tale om, hvor langt jeg har kigget i vejviser og teblade efter min humor og mit humør.

Vi ved jo godt, at det ikke nytter at opholde os ved den triste udvikling, og vi prøver hver især med fornuft og realitetssans, panderynker og lidt hjemløshed i øjenkrogen at komme videre – erkende at sammenholdet om det, der var – og det fællesskab vi fremadrettet havde håbet på definitivt er forbi. Men når en dør lukkes – åbner der sig en ny….

Måske ligger der for nogen af os en løsning i bondegårdscampering, da landmænd, som supplement til deres landbrugsdrift, har lov til at udleje et jordstykke til 3 campingenheder i forbindelse med deres bolig – uden ansøgning om tilladelse, og her er der ingen begrænsning på opholdets længde. Dog er det vigtigt at undersøge, om der er restriktioner eller andre bestemmelser på det areal, der ønskes indrettet til disse enheder.

I den forbindelse, bondegårdscampering, har øens bosætningsformidler sendt en mail til borgmesteren i Lolland kommune for at fremlægge sin og de impliceredes fortolkning af lovgivningen på området. Mens vi venter på Godot – venter vi samtidig på svar fra borgmesteren om – hvorvidt etablering af bondegårdscampering på Fejø er i overensstemmelse med denne fortolkning. 

Fortsættelse følger….